Gördíthető raklapos állványok

Gördíthető raklapos állványok

Gördíthető raklapos állványok

A gördíthető raklapos a tárolási mód alkalmazásával lecsökkentheti a raktárépület építési költségeit, illetve optimálisabban kihasználhatja a rendelkezésre álló raktárterületet. A gördíthető raklapos állványok alkalmazása során - hasonlóan a gördíthető polcos állványrendszerekhez- a raklapos állvány felépítmények, nehézállványok a padozatba süllyesztett síneken gördülnek, melyet elektromos meghajtás mozgat. A gördíthető raklapos állványrendszerek általában maximum 24 tonna állványmezőnkénti terheléssel rendelkeznek és 12 méter magas állványkeretekkel telepíthetőek. Természetesen az adott tárolási, raktározási feladatra egyedi állvány, alváz, sín és vezérlésméretezés kerül konfigurálásra az adott állványgyártó vagy szakkereskedő által.
 
Gördíthető raklapos állványok
 
A tárolási kapacitás maximalizálása az alapterület és a belmagasság maximális kihasználásával raklapos tárolás esetén leginkább gördíthető raklapos állványokkal biztosítható. A soros raklapos állványokkal összehasonlítva több, mint duplájára növelhető a tárolási kapacitás. Egy zöldmezős beruházás esetén a beruházási költségek jelentősen csökkenthetők, mivel kisebb alapterületen valósítható meg a nagyobb tárolási kapacitás, összehasonlítva az egyéb tárolási módokkal, mint például soros raklapos állványos, bejárható állványos (drive-in), átjárható állványos (drive trough), vagy push-back állványos tárolás. Az adott beruházás megvalósulása esetén az üzemeltetési időszakban realizálható további költségcsökkenés az energia- és üzemeltetési költségek vagy akár a takarítás költségeinek csökkentése révén. A gördíthető raklapos állványok hűtőházi alkalmazása esetében ez a megtakarítás rendkívül jelentős lehet, az energiatakarékossági szempontokat itt kiemelten kell vizsgálni. A gördíthető raklapos állványok használata elősegíti a biztonságos, balesetmentes munkavégzést a hűtött terekben, hűtőházakban, raktárakban.
 
A gördíthető raklapos állványok használata során csak egy közlekedő, kiszolgáló folyosóra van szükség, ezzel maximalizálva a tárolási kapacitást. A gördíthető raklapos állványrendszer biztosítja minden tároló pozícióhoz, betárolt raklaphoz a 100%-os, közvetlen hozzáférhetőséget valamint nem igényel speciális kiszolgáló, anyagmozgató, emelő gépeket, targoncákat. A hagyományos raklapos állványrendszerekkel szemben akár 40%-al kevesebb helyigénye van a gördíthető raklapos állványnak azonos mennyiségű raktározott anyag esetén és akár 80%-al növelhető a tárolókapacitás.
 
A gördíthető raklapos állványos tárolás modern szenzoros technológiája szavatolja a személyzet és a kezelőgépek biztonságát.
 
A gördíthető raklapos állvány síneinek telepítése során javasoljuk a megrendelő részéről a sínek körül a felületet hidegbitumennel befesteni, hogy a sínek és a beton fizikailag elkülönüljön a nedvességtől. Annak megszűnte után a síneket a megrendelőnek az esetleges talajkiegyenlítés, felületi burkolás előtt le kell fednie vagy más módon megvédeni a szennyeződéstől. A munkálatok befejezése után a védőburkolatot el kell távolítani.
 
Amennyiben beton acélháló kerül telepítésre a gördíthető raklapos állvánnyal installálandó raktárban, abban az esetben a beton acélháló esetleges telepítését csak a sínek lefektetése után végezheti a megrendelő. Amennyiben a talajegyenetlenség szükségessé teszi, lehetőség van acél távtartók elhelyezésére is.
 
A gördíthető állványoknál alkalmazott kocsiszekrény miatt nem használható olyan targonca, amellyel az állvány alá kell hajtani a raklap berakásához és/vagy kiemeléséhez. Az ügyfél külön kérésére 95 mm magasságig betervezhető az aláhajtás, de ez egyedi tervezést feltételez. Amennyiben a gördíthető raklapos állványt mélyhűtött vagy hűtött térben alkalmazzák, abban az esetben a fő kapcsolószekrényeket a mélyhűtő téren kívül kell felszerelni.

A gördíthető raklapos állványok hajtásvezérlő és biztonsági funkciói:

Minden gördülő alváz, kocsi a terhelésnek megfelelő meghajtással rendelkezik. A kocsik maximális sebessége ca. 4,8 m/perc.

A gördíthető raklapos állványok vezérlése történhet:

a)    Nyomógombos kézi kapcsolással
b)    Távirányítással a targoncáról (opcióban)

A gördíthető raklapos állványok biztonsági berendezései:

  • Stop-kapcsoló: Minden gördíthető alváz, kocsi hosszanti irányban biztonsági megszakítást eredményező fénymegszakítóval van ellátva, amelyeknek üzemképes állapotát minden elmozdulás előtt ellenőrzi a kezelőszemélyzet a vezérlőnél.
  • Menetidő ellenőrzés.

A berendezés vezérlése és kiszolgálása

a.    Főkapcsolót „0” -ról  „1” – es állásra állítsuk át
b.    Ellenőrizzük, hogy a nyitott kiszolgáló, közlekedő folyosóban nem tartózkodik-e valaki vagy nincs-e egyéb akadály.
c.    Kapcsoljuk be a berendezést, a berendezés üzemi állapotát a jelzőlámpa világítása mutatja.
d.    A mozgást ellenőrzi a rendszer. A mozgásidő túllépése esetén a berendezés kikapcsol.
 
A központi vezérlőegységek egy kapcsolószekrénybe kerülnek. A kapcsolószekrényben egy zárható főkapcsoló is található.

Kézi kapcsolás

A kézi vezérlés kapcsológombbal történik, a gördíthető alvázak, kocsik homlokoldalán pedig egy STOP kapcsoló található. A kapcsológomb lenyomása valamennyi, a kívánt kiszolgáló folyosó előtti gördíthető alvázat, kocsit mozgásba hozza. A leállítást a megközelítést érzékelő végkapcsoló vezérli.

Távirányítás

Távirányításkor egy mobil jeladó táblán választjuk ki a kívánt kiszolgáló folyosót. Az összes további mozzanat ugyanaz, mint a kézi vezérlés esetén.

Biztonsági berendezések

A gördíthető alvázak, kocsik homlokoldalán, a kapcsolószekrényben és/vagy a jeladón lévő STOP-kapcsolóval leállíthatjuk a berendezést. A biztonsági fénymegszakítókat a vezérlőrendszer figyeli.

A biztonsági fénymegszakítók áthidalása

Szükséghelyzetben a gördíthető alvázakat, kocsikat egyenként mozgatjuk. Ha a fénymegszakítók megsérülnek vagy elállítódnak, a gördíthető alvázakat, kocsikat kényszerüzemben egyenként is mozgathatjuk. Ez esetben egy fő a vezérlőszekrénynél a „Kényszer üzemmód“ jelű kulcsos kapcsolót „1“-es állásba fordítja, és úgy tartja, egy másik személy, miután meggyőződött a kiválasztott kiszolgáló folyosó akadálymentességéről, a folyosó választógombbal működésbe hozza a kívánt gördíthető alvázat, állvány kocsit.
 
Targoncafelismerő és személyvédő fénymegszakító (opcióban választható, rendelhető)

A folyamat leírása
 
a)    Be- és kitárolás villástargoncával
A be-, és kijárást időszakosan felügyeli a rendszer. Ez folyamatos áthaladást feltételez, fontos, hogy ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a fénymegszakító sávjában.
 
A targoncafelismerő felső fénymegszakítója számláló segítségével nyilvántartja a targonca jelenlétét, és nem engedi mozogni a berendezést, amíg az a folyosóban tartózkodik. Kihajtás után a berendezés automatikusan üzemi készenlétre kapcsol.
 
Akusztikus figyelmeztetést jelződudával ad a rendszer.Az utolsó személynek a szabad jelzést adó gombbal jeleznie kell, hogy a folyosó üres és a homlokoldalon elhelyezett fénymegszakítón (közlekedési-sávhatároló) történő áthaladással azt meg kell erősítenie.Amennyiben a berendezés targonca felismerővel működik, akkor ezt a műveletet a targonca mozgásakor nem kell elvégezni.
 
b)    Be-, és kitárolás kiszolgáló-személyzettel
A berendezést személyvédő vezérléssel (közlekedési-sávhatároló) láttuk el. Amikor egy személy áthalad a sávhatárolón, a berendezés automatikusan STOP-állásba kapcsol, nem engedi a berendezés mozgását. A kiszolgáló folyosó elhagyásakor a szabadjelzést, adó gombot meg kell nyomnia és a folyosót a sávhatárolón történő áthaladással, kell elhagynia. (Ezt a mozzanatot meghatározott ideig figyelemmel kíséri a vezérlő rendszer) Ezt követően az állványrendszer ismét mozgatható, üzemkész állapotba kerül.

A fényérzékelő áthidalása

Ha a fénymegszakító meghibásodik, kulcsos kapcsolóval áthidalhatjuk.

A berendezés kikapcsolása

A főkapcsoló „0” állásba fordításával kikapcsolhatjuk a berendezést.